Dự án: Thiết kế và cải tạo nhà hàng SINCE 1980 WINE &LOUNGE

Địa chỉ: 163 phố Vệ Hồ, Tây Hồ

Chủ đầu tư: Anh Sinh