Dự án: Thiết kế biệt thự Thái Bình

Phong cách: Hiện đại

Chủ đầu tư: Anh Hợp

Được khoáng lên mình tấm áo mới, với diện thích sàn 330m2, Gia chủ bố trị biệt thự thành 5 tầng